Praktisch

Logopediepraktijk Ines Hillen

Indien u terugbetaling wenst voor de logopedische sessies dient er een vastgestelde procedure doorlopen te worden.


STAP 1.

Voorschrift voor het onderzoek


De arts (dit mag je eigen huisarts zijn) schrijft u eerst het onderzoek voor. Voor dit onderzoek is er terugbetaling indien er effectief een begeleiding op volgt. Het onderzoek neemt +/- 2 u in beslag afhankelijk van het probleem (leerstoornis, taalstoornis, stotteren,...) waarvoor u zich aanmeldt.


Het onderzoek vindt plaats nadat dit is voorgeschreven door de arts. Een onderzoek is belangrijk voor de aanvraag tot terugbetaling, maar ook voor het verkrijgen van belangrijke informatie waarop de therapie vervolgens zal worden afgestemd. STAP 2.

Onderzoek en logopedisch bilan


Tijdens de eerste afspraak zullen de nodige tests worden afgenomen.  Afhankelijk  van het probleem of  de vraag  neemt dit meer of  minder tijd in beslag. Dit kan ik u meedelen wanneer u zich aanmeldt. 


Daarna  wordt het logopedisch bilan opgemaakt. Dit is het verslag van de afgenomen tests.  Dit wordt met u besproken. Aan de hand hiervan kan worden besloten of logopedische begeleiding al dan niet is aangewezen. Indien logopedische begeleiding zal worden opgestart,  gaat u met het logopedisch bilan dat u meekrijgt na het overleg naar een gespecialiseerde geneesheer.


STAP 3.

Voorschrift voor de logopedische therapie


Het voorschrift voor de therapie moet worden voorgeschreven door een gespecialiseerde geneesheer Deze gespecialiseerde geneesheer kan een kinderarts, NKO-arts, psychiater,… zijn. Een voorschrift van een huisarts is niet voldoende.

STAP 4.

Aanvraagformulier tegemoetkoming logopedie


Dit document wordt gedeeltelijk door u en gedeeltelijk door mij ingevuld. We maken de aanvraag voor terugbetaling verder samen in orde. Dit formulier bezorgt u samen met de voorschriften en het verslag   aan uw eigen mutualiteit.

STAP 5.

Opstart logopedische begeleiding


De logopedische begeleiding kan worden opgestart. We bekijken samen de meest aangewezen frequentie en  duur van de sessies. Ook de momenten waarop de sessies zullen doorgaan worden samen besproken.