Tarieven

               

Logopediepraktijk Ines Hillen

Als geconventioneerde logopediste hanteer ik de volgens het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering)  vastgestelde tarieven. Indien u recht heeft op terugbetaling via de verplichte verzekering zijn de volgende tarieven geldig. Hoe u recht kan krijgen op terugbetaling kan u lezen bij 'Praktisch'.

(Geldig vanaf 1/04/2020)

Honorarium

Remgeld

Tussenkomst

Logopedische therapie 30 minuten (praktijk)

€ 24,06

€ 5,50

€ 18,56

Logopedische therapie 30 minuten (school)

€ 23,24

€ 6,00

€ 17,24

Logopedische therapie 60 minuten

€ 48,32

€ 11,00

€ 37,32

Aanvangsbilan (aanvangsonderzoek + verslag)/30 minuten*

€ 32,83

€ 7,50

€ 25,33

Evolutiebilan (evoulutieonderzoek + verslag)

€ 46,80

€ 11,00

€ 35,80

* De duur van het aanvangsbilan varieert naargelang het probleem waarvoor u zich aanmeldde. Het tarief voor het aanvangsbilan kan maximaal 5 keer worden aangerekend.

Wanneer u geen recht heeft op terugbetaling via de verplichte verzekering is er vaak wel  de mogelijkheid om terugbetaling te krijgen via de aanvullende verzekering van uw eigen mutualiteit. Deze tarieven verschillen per mutualiteit en situeren zich rond de 50% van het te betalen honorarium. Meer informatie  hierover kan u  bekomen  bij uw eigen mutualiteit of bij mij.


Voor thuisbezoeken wordt eveneens de wettelijk vastgestelde forfaitaire kilometervergoeding gehanteerd. Deze bedraagt € 0,3653 / km.